WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Много сме доволни от вашата услуга. Дължината на символите на описанията на програмите съответства на нашите ЕПС ограничения, а вашите ЕПС екипи винаги бързо отговарят на всички наши въпроси. Програмните схеми на Global Listings винаги се предоставят навреме; ние получаваме информацията за вашите канали много преди излъчването им в ефир. Благодарим ви много

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Всички ваши услуги са много добри

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Програмните схеми за пресата на Global Listings, които получаваме, са отлични

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Вашите програмни схеми са много добри. Благодарим ви за сътрудничеството

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Много ясни програмни схеми; лесно е да се работи с тези документи. Добри кратки описания на програмите, а промените в програмата са ясни. Това е една отлична услуга

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Считаме, че вашите програмни схеми за пресата са отлични, както и услугата ви като цяло!

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Вашите програмни схеми за пресата са добре оформени, съдържат необходимата информация и винаги се изпращат навреме. Ние сме много доволни от качеството на вашите програмни схеми и от факта, че получаваме бързи отговори на нашите въпроси от екипите ви. Бих дал отлична оценка на вашите услуги.

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Услугата на Global Listings е отлична

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Услугата на Global Listings е отлична

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Програмните схеми за пресата на Global Listings са много полезни и съдържат цялата информация, която ни е необходима. Бих дал отлична оценка на тези документи

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Вашата услуга е отлична! Много сме доволни от програмните схеми, които получаваме. Ако ни е необходима допълнителна информация, получаваме бързи и положителни отговори от вашите екипи

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Услугата на Global Listing е много добра

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Много сме доволни от услугата, предоставяна от Global Listings. Персоналът е компетентен и бързо отговаря на нашите запитвания. Данните се предоставят в точния формат, което означава, че те лесно се внедряват в нашата система.

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Използваме както графиците за публикуване в пресата на Global Listings (в Word), така и техните XML файлове. Описанията на програмите са доста добри и не са прекалено дълги, което е удобно. Използваме техния текст дословно и го импортираме в нашата база данни.

WHAT TV Agencies SAYS ABOUT US

Отлично. Съдържанието им и сътрудничеството с тях са чудесни. Global Listings наистина изпъкват в сравнение с останалите компании, особено при акцентите и програмите, които са много добре представени.