Blue Ant Media

Friday, November 29th, 2019

Global Listings מספקת שירותי תרגום עבור Blue Ant Media לערוץ בתשלום לשנו, Love Nature, מאז שנת 20188. רמת השירות ואיכות התרגום הם הטובים ביותר. אפשר אף לומר ש-Global Listings היא הספק הטוב ביותר שאנו עובדים איתו במונחי איכות, יעילות ורמת השירות. עסק מצטיין

What the industry says about US

BAUER MEDIA, גרמניה

אנחנו מאוד מרוצים מהשירות של Global Listings: לוחות השידורים מאורגנים ומובנים היטב והשינויים בלוחות השידורים מודגשים בבירור. לוחות השידורים תמיד נשלחים מראש, מה שמאוד עוזר למועדי ההגשה שלנו. אנחנו מאוד מרוצים מאיכות לוחות השידורים ומכך שכשיש לנו שאלות או ספקות, החששות שלנו מטופלים במהירות וביעילות. הצוות של Global Listings קשוב וידידותי.

TV Control יוון

"אנחנו מאוד מרוצים מהשירות שלכם. אורך התווים בתיאורים של התוכניות תואם את מגבלות ה-EPG שלנו. כמו כן, צוותי ה-EPG שלכם תמיד שמחים לענות על כל שאלה שצצה ומגיבים במהירות. לוחות השידורים של חברת Global Listings מגיעים תמיד בזמן ואנו מקבלים את כל הערוצים שאתם מספקים לנו הרבה לפני זמן השידור. אנחנו מאוד מודים לכם."