TRAVEL CHANNEL’S JOSH GATES EXPLORES ILLUSTRIOUS LEGENDS AND FASCINATING LORE IN THE NEW SEASON OF ‘EXPEDITION UNKNOWN’

Friday, November 17th, 2017

Alluring legends, Egyptian secrets and mythical lore abound in the newest season of Travel Channel’s popular adventure series.

Host Josh Gates travels to destinations around the world, tackling 12 all-new expeditions, including the mystery of Stonehenge, the identity of Nefertiti and the search for buried treasure in America. The series will also explore some of history’s most infamous characters, from Butch Cassidy to Cleopatra.

Gates’ insatiable curiosity and appetite for adventure takes viewers on the series’ biggest adventures yet, uncovering revelations that have the power to rewrite history.

What the industry says about US

Discovery Networks

Discovery Networks Europe nawiązało współpracę z Global Listings w 2002 roku, aby stworzyć nowy, niezawodny i jednocześnie konkurencyjny system dystrybucji programów TV i opracowań premier do prasy i wydawnictw, agencji PR i innych firm medialnych (zarówno w języku angielskim i innych wersjach językowych). Global Listings wykazał się rzetelną znajomością zasad naszej działalności, a zespół firmy nawiązał trwałą i dynamiczną współpracę z Biurami Prasowymi DNE EMEA. Pracownicy Global Listings włożyli wiele wysiłku w stworzenie systemu odpowiadającego naszym wysokim wymaganiom. Dzięki współpracy z Global Listings wzrosła jakość i efektywność naszego systemu informacji o programach TV w ramach EMEA.

Horse & Country TV, Europa

Firma Global Listings to kluczowy partner strategiczny dla Horse & Country TV podczas rozbudowywania działalności naszego kanału w Szwecji. Firma umożliwia nam udostępnianie naszym dystrybutorom obszernych, dokładnych i profesjonalnych usług przez cały czas. Firma zdecydowanie rozumie nasze priorytety biznesowe i udowodniła swoją chęć i możliwości wspierania nas w ich realizowaniu. Szybko odpowiada i dostarcza usługę, co przedstawia nas oraz ją w dobrym świetle i sprawia, że nasi klienci są zadowoleni. Współpraca z zespołem Global Listings to przyjemność i polecam ją bez wahania.