CANDACE CAMERON BURE TAKES ON TWINS IN ‘SWITCHED FOR CHRISTMAS’

Friday, December 1st, 2017

A new Hallmark Christmas film starring Candace Cameron Bure hits UK screens this week, with double the Candace.

‘Switched for Christmas’ sees the ‘Full House’ star taking on two roles as she plays twins who switch lives for Christmas.

“Not only am I playing two characters, Chris and Kate,” explained Cameron Bure, “but I also have to play each character as the other character because we switch within the movie. So it gets a little complicated keeping track of who I’m playing.”

The doubled effect of having the twins on-screen together was achieved using a combination of a body double and a technodolly camera.

“This is my first time playing twins in a film and the technology is pretty incredible when you see both of us on screen together,” said Cameron Bure.

‘Switched for Christmas’ premieres on Christmas24 on Saturday 16 December at 3pm. The romantic comedy also stars Eion Bailey and Mark Deklin as the twins’ love interests.

What the industry says about US

TV-VISIE, PORTAL TV-SPOREDOV, BELGIJA

S sporedi za tisk, ki jih prejmemo od podjetja Global Listings, smo zelo zadovoljni. Dokumenti so razumljivi, vsebujejo vse zahtevane podatke in najnovejše spremembe.

Discovery Networks

Družba Discovery Networks Europe je leta 2002 izbrala Global Listings, da izdela nov interni sistem za učinkovito in rentabilno dostavo vseh njenih evropskih sporedov in izborov programov medijem, agencijam za odnose z javnostmi in poslovnim partnerjem (tako v angleškem kot v prevedenih formatih). Global Listings je dodobra spoznal naš posel, njegova ekipa pa je s tiskovnimi uradi družbe DNE EMEA vzpostavila trden in proaktiven odnos. Trdo so delali, da so razvili sisteme skladno z našimi poslovnimi prioritetami, s temi novimi sistemi in ob našem partnerstvu s podjetjem Global Listings pa sta se nato v komaj šestih mesecih kakovost in učinkovitost programskih informacij na celotnem območju EMEA občutno izboljšali.