Lehdistölle tarkoitettujen aikataulujen on oltava helposti saatavilla, helposti luettavia ja aina ajoissa, jotta kanavan tiedot ehtivät levitykseen!

AIKATAULUT

Global Listingsin lehdistölle tarkoitetut aikataulut ovat käyttäjäystävällisiä, toimitetaan hyväksi havaitussa muodossa, sisältävät kaiken tarpeellisen tiedon ja toimitetaan aina oikeille henkilöille oikeaan aikaan!

TV-toimittajat ja päätoimittajat – niin printtimedian kuin verkkomedian parissa – ovat aina kiireisiä ja heillä on aina deadline tulossa

Siksi he etsivät aina uusia ratkaisuja, jotka helpottavat heidän elämäänsä, ja ovat kiitollisia niille ohjelmayrityksille, jotka toimittavat heille kaiken mitä he tarvitsevat

Avainasemassa siinä, mitkä ohjelmat tai kanavat esitellään julkaisussa tai verkkopohjaisessa TV-oppaassa, ovat seuraavat seikat:

MITEN tiedot toimitetaan?
MITÄ tiedot sisältävät?
MILLOIN tiedot saapuvat?

Global Listingsin lehdistölle tarkoitetut aikataulut ovat tehokkaita, koska:

1. Niihin on helppo päästä käsiksi yksinkertaisen, visuaalisen ja käyttäjäystävällisen teknisen formaatin ansiosta
2. Niitä on helppo lukea – selkeys on kaiken a ja o
3. Niistä löydät tärkeimmät tiedot korostettuina
4. Niitä voi muokata, joten organisaation eri osastot voivat käyttää niitä – artikkelit, uutiset, TV-oppaat tai VOD

Koska TV-alan toimittajat työskentelevät usein kiireessä, he valitsevat nopeimman vaihtoehdon: jos he tietävät, että voivat käyttää saatavilla olevia tietoja nopeasti ja lukea niitä helposti, he valitsevat todennäköisemmin edustamasi kanavan esittelyyn

Global Listings ymmärtää maailmanlaajuisesti lehdistön sekä verkkomedian tarpeet ja sen mitä televisiokanavat haluavat kertoa katsojalle

Mitä meistä sanotaan alalla

A+E Networks

Global Listings on toimittanut jo useamman vuoden tarvitsemamme kuvaukset kaikille markkina-alueillemme, myös Yhdistyneisiin Kuningaskuntiin. Global Listingsin tarkka, tunnollinen ja täsmällinen palvelu on selkeyttänyt ja tehostanut toimintaamme jatkuvasti kilpailupainotteisemman ja tärkeämmän TV-alan osa-alueella. Ammattitaitoinen palvelu takaa sen, että voimme täyttää lupauksemme eri alustoista huolehtiville kumppaneillemme, tytäryhtiöillemme ja medialle. Tiedämme myös, että jos ongelmia ilmaantuu, GL auttaa meitä selvittämään tilanteen.

KidsCo, Keski- ja Itä-Eurooppa, Afrikka, Lähi-itä ja Aasian ja Tyynenmeren alue

Global Listings on tarjonnut KidsColle erittäin tehokasta ja ammattitaitoista palvelua. Laajentunut yhteistyömme Global Listingsin kanssa on osoitus siitä, miten olemme onnistuneet saamaan enemmän jalansijaa kansainvälisillä televisiomarkkinoilla. Tarvitsemme kumppanin, joka ymmärtää brändisanomamme ja pystyy tuomaan sitä esille kaikilla osa-alueilla, ja Global Listings on ollut tällainen kumppani heti alusta lähtien. Emme ole ainoastaan kasvaneet yhdessä, vaan yhtiön tiimit ovat myös auttaneet liiketoimintaamme laajenemaan kansainvälisellä areenalla.